728x90 AdSpace

Latest News
Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Kêu gọi biểu tình vì nhân quyền Việt Nam trước trụ sở LHQ tại Geneva

Mt s hi đoàn và t chc ca cng đng người Vit hi ngoi các châu lc đang kêu gi mt cuc biu tình quy mô ln ti Geneva đ phn đi trình trng vi phm nhân quyn Vit Nam.
Cuc biu tình d kiến s din ra vào ngày 22/1 đúng vào ngày tái xét duyt đnh k (UPR) ca Hi Đng Nhân Quyn Liên Hip Quc (UNHCR) đi vi Vit Nam, ti trụ sở LHQ, Genève, Thy Sĩ.
Các hội đoàn kêu gọi biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, tại kỳ UPR ngày 22/1/2018 tại Gevena, Thụy Sĩ.
T Australia, Lut sư Trn Kiu Ngc, Ch tch Phong trào Gii tr Thế gii vì Nhân quyn, cho VOA biết v mc đích ca cuc biu tình này :
“Mc đích ca cuc biu tình ngày 22/1 là đ lên tiếng v vn đ vi phm nhân quyn trm trng mà nhà cm quyn cng sn Vit Nam đã gây ra trên quê hương ca mình trong sut my chc năm qua. Chúng tôi mun nhân dp Hi đng Nhân quyn LHQ kim duyt li vn đ nhân quyn ca Vit Nam đ lên tiếng chính thc trước din đàn quc tế, lên án nhng điu bt nhân và tàn ác ca cng sn, nhng điu h làm đu đi ngược li quyn li ca đt nước và dân tc.
Ông Ngô Hoàng Phong, người h tr và vn đng cng đng người Vit ti Đc thc hin cuc biu tình ngày 22/1, chia s vi VOA:
“Chúng tôi thy có mt điu cn thiết và cp bách đ thành lp cuc biu tình đ cho thế gii biết vic vi phm nhân quyn trng trn ca nhà cm quyn Vit Nam, mà đi vi h, h xem là bình thường.
Lời kêu gọi biểu tình ngày 22/1/2019 tại Geneva của Phong trào Giới trẻ Thế giới vì Nhân quyền

Li kêu gi biu tình ngày 22/1/2019 ti Geneva ca Phong trào Gii tr Thế gii vì Nhân quyn
Trong cuc biu tình ngày th Ba 22/1, ban t chc có mi mt s chính khách châu Âu phát biu, ông Ngô Hoàng Phong cho biết thêm:
“Cuc biu tình bt đu t 10 gi sáng đến 12 gi. Chúng tôi đã vn đng mt s chính khách ca Đc và Quc hi châu Âu, trong đó có Ch tch Liên đoàn Chánh án, các hi đoàn NGO, các trí thc, cũng như gii truyn thông. Chúng tôi k vng các cng đng Tây phương s quan tâm và gây áp lc nhiu hơn đi vi nhà cm quyn Vit Nam.
Lut sư Trn Kiu Ngc cho biết v ni dung chính ca cuc biu tình:
“Ni dung chính s có phn phát biu ca các t chc nhân quyn quc tế, các chính sách Âu châu, các hi đoàn người Vit, lng vào các khu hiu và các bn nhc đu tranh. Cuc biu tình này do Phong trào Gii tr Thế gii vì Nhân quyn đóng vai trò tr ct trong ban t chc nên cũng có phát biu ca mt s các bn tr có tinh thn hướng v quê hương.
Ngày 03/12/2018, B Ngoi Giao Vit Nam tuyên b Vit Nam đã thc hin được hơn 96% khuyến ngh nhân quyn ca LHQ, 100% các khuyến ngh v quyn kinh tế, xã hi, và văn hóa và s báo cáo ti k Kim đim đnh k Ph quát Toàn cu (UPR) chu k 3 ca UNHRC vào ngày 22/01.
T ngày 11/12 đến ngày 14/12/2018, khi tham gia Hội nghị Tiền Kiểm điểm UPR ln th 32 (Pre-sessions of 32nd The Universal Periodic Review) ti Geneva, t chc VOICE, mt NGO có tr s ti Hoa K chuyên tp hp nhng người tr tranh đu cho nhân quyn Vit Nam, đã nêu ba trường hp các nhà hot đng trong nước b chính quyn đàn áp, giam cm là ông Trn Hunh Duy Thc (đang th án 16 năm tù), ông Hoàng Đc Bình (14 năm tù), và bà Trn Th Nga (9 năm tù).
Nhiều người đồng hành tuyệt thá»±c cùng tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức. Facebook Tran Tuan Anh Viet.Nhiu người đng hành tuyt thc cùng tù nhân chính tr Trn Hunh Duy Thc. Facebook Tran Tuan Anh Viet.
Vào tháng 9/2018, Liên đoàn Nhân quyn Quc tế (FIDH) đã lên tiếng ch trích bn d tho báo cáo quc gia UPR cho phiên đi thoi ti ca Vit Nam ti LHQ. T chc này cho rng báo cáo ca Vit Nam m đi các vi phm nhân quyn nghiêm trng và c tình thông tin sai lch cho cng đng quc tế.
Trong mt thông cáo báo chí hôm 3/1 kêu gi tham gia và ng hcho cuc biu tình ti Thy sĩ, Phong trào Gii tr Thế gii vì Nhân quyn đ ngh chính quyn Vit Nam tr t ngay lp tc và vô điu kin cho các tù nhân lương tâm và các nhà hot đng ôn hòa.
Các hi đoàn khác, trong đó có Liên hi Người Vit t nn ti Đc và châu Âu, cũng lên kế hoch thc hin cuc biu tình phn đi chính quyn Vit Nam vi phm nhân quyn, vi phm t do tôn giáo, và Lut An ninh Mng ti tr s tòa nhà LHQ (Palas des Nations) vào chiu ngày 22/Nguồn : VOA


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Kêu gọi biểu tình vì nhân quyền Việt Nam trước trụ sở LHQ tại Geneva Rating: 5 Reviewed By: Tiengdanviet